Stuudios Tasapisitasakaal kliinilised psühholoogid perearsti saatekirja alusel teenuseid ei osuta, teenuste eest tasumine toimub vastavalt allolevale hinnakirjale.

Kliiniline psühholoog

Nõustamisest lähemalt

Kliinilise psühholoogi konsultatsiooni ja psühhoteraapia eesmärgiks on pakkuda tuge elus ettetulevatele raskustele alternatiivsete lahenduste leidmisel ning valikute ja otsuste tegemisel. 

Teraapiasse oled oodatud pöörduma erinevate probleemidega, kui soovid paremini toime tulla tugevate negatiivsete emotsioonide, ebakindluse, ärevuse, meeleolulanguse või häirivate mõtetega, samuti suurte elumuutustega (nt. lahutus, töökaotus, elukohamuutus). Turvalises ja mõistvas keskkonnas saad oma mõtteid jagada ning teadlikumaks iseendast: arutame võimalike põhjuste üle ja püüame leida parimaid lahendusi edasiminekuks.  

Kognitiiv-käitumisteraapia lähtub eeldusest, et see, kuidas inimene ennast emotsionaalselt tunneb ja mil moel käitub, pole mõjutatud niivõrd ettetulevatest olukordadest ja sündmustest endist, kuivõrd sellest, millise tähenduse ja hinnangu inimene sellele olukorrale/sündmusele annab. Teraapia keskendub olevikule, käesolevale probleemile ja häiritust säilitavatele teguritele, on tulemusele orienteeritud, õpetades oskusi, mil moel enda automaatsetest reaktsioonidest paremini teadlik olla ning neid muuta.  

Kognitiiv-käitumisteraapia on efektiivne mitmete levinud psüühiliste probleemide ja psüühikahäirete ravis. See on näidanud head ravitulemust depressiooni, üldistunud ärevushäire, paanikahäire, sotsiaalfoobia, sundmõtete ja –tegude, sõltuvus- ja söömishäirete ning paarisuhtega seotud probleemide puhul. Samuti on kognitiiv-käitumuslike sekkumiste kasutamine tõhus tervete inimeste toimetuleku ja heaolu suurendamiseks. 

Kliinilised psühholoogid

Kristina Tulk

Kristina on omandanud magistrikraadi psühholoogias Tallinna Ülikoolis ja läbinud kognitiiv-käitumisteraapia täieliku väljaõppe Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonis. Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog. Lisaks on ta läbinud lahenduskeskse lühiteraapia kursuse ning täiendanud ennast kriisipsühholoogia valdkonnas. Kristina tegeleb peamiselt individuaalterapeudina nii täiskasvanute kui noorukitega keskendudes ärevus- ja meeleoluhäiretele ning söömishäiretele. Ta on Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige.

Piret Annus-Reinberg

Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut

On omandanud magistrikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis ja lõpetanud Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kognitiiv-käitumisteraapia superviseeritud põhiväljaõppe. Lisaks on ta läbinud EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) teraapia põhiväljaõppe ja skeemiteraapia (schema therapy) põhikoolituse, täiendanud ennast dialektilises käitumisteraapias, traumateraapia erinevates meetodites ja kriisinõustamises, Piret töötab alates 2011. aastast psühhiaatriakliinikus peamiselt individuaalterapeudina nii täiskasvanute kui noorukitega ja erinevate häiretega, peamiselt ärevus- ja meeleoluhäiretega ning kasutab oma töös lisaks teadveloleku võtteid (mindfulness ja self-compassion).

 Piret on Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning EMDR Eesti Ühingu liige.

Ta viib läbi vajadusel nii isiksuse kui ka kognitiivse funktsiooni uuringuid, nõustab Skype’i teel, töötab nii eesti kui inglise keeles ning soovi korral viib läbi psühholoogiaalaseid töötubasid ja koolitusi.

Koolitused/töötoad (hind kokkuleppel):
Meeskonnakoolitused loovuse või tiimitöö arendamise eesmärgil.

Mõttemustrite muutmise kaudu kogemuse muutmiseni
Ärevus ja muretsemine. Kuidas sellega toime tulla?
Tööstress ja läbipõlemine, tunnused ja riskitegurid, esmased toimetulekustrateegiad
Ärevus ja depressioon. Esmased toimetulekustrateegiad
Lõõgastustehnikad
Vaimse tervise esmaabi

Ann-Liis Ojaots

Ann-Liis Ojaots

On omandanud psühholoogia magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Omab kliinilise psühholoogi-psühhoterapeudi kutset. On läbinud kognitiiv-käitumisteraapia (cognitive behavioral therapy) täieliku väljaõppe ning skeemiteraapia (schema therapy) põhikoolituse. Lisaks on läbinud lahenduskeskse lühiteraapia ja pereteraapia algkursused, täiendanud ennast dialektilises käitumisteraapias, traumateraapias, kriisinõustamises. Hindab teadlikkust, kohalolu ja enesekaastunnet ning kasutab oma töös läbivalt teadveloleku printsiipe ja võtteid (mindfulness, self-compassion, HAKOMI).

On Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni, www.ekka.ee , Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni, https://skeemiteraapiacom.wordpress.com/,  Eesti Psühholoogide Liidu ja Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi liige.

Eelistab võimalusel vastuvõttu otsekontaktis kuid vajadusel nõustab ka videosilla teel (zoom, skype). Töötab eesti keeles. Soovi korral viib läbi psühholoogiat, kohanemist ja toimetulekut käsitlevaid koolitusi ja töötubasid (hind kokkuleppel).

Mari Munk

Mari on omandanud magistrikraadi psühholoogias Tallinna Ülikoolis. Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog. Mari on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe ja dialektilise käitumisteraapia intensiivkoolituse. Käesolevalt õpib ta psühhoanalüütilise psühhoteraapia väljaõppes. Lisaks on ta läbinud pereteraapia algväljaõppe, lahenduskeskse lühiteraapia ja motiveeriva intervjueerimise kursuse ning täiendanud end kriisinõustamises ja dialektilises käitumisteraapias kompleks-posttraumaatilise stressihäire korral. Mari töötab alates 2018. aastast psühhiaatriakliinikus peamiselt individuaalterapeudina nii täiskasvanute kui noorukitega. Ta on Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu liige  ning Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni liige.
Mari kuulub PERH kriisimeeskonda, kes pakub psühholoogilist esmaabi erinevate kriisijuhtumite korral. Vajadusel viib läbi nii isiksuse kui kognitiivse funktsiooni uuringuid. Töötab eesti keeles ja soovi korral nõustab ka videosilla teel.

Liis Vahtra-Šmutov

Liisil on magistrikraad psühholoogias Tartu Ülikoolist ja ta on  lõpetanud Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kognitiiv-käitumisteraapia superviseeritud põhiväljaõppe. Lisaks on ta läbinud skeemiteraapia põhikoolituse ja täiendanud end erinevatel teadveloleku ning enesekaastunde kursustel. Ta on läbinud Susan Bögelsi teadveloleva vanemlikkuse (“Mindful parenting”) grupiteraapia väljaõppe ja viib läbi lapsevanematele suunatud teadveloleku gruppe selle programmi põhjal.

Ta on Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning Eesti Psühholoogide Liidu liige.

Töötab nii eesti kui inglise keeles ja teeb vajadusel ka veebivastuvõtte.

Elis Haan

Elis on omandanud magistrikraadi kliinilises psühholoogias Tartu Ülikoolis ja doktorikraadi psühholoogias ja epidemioloogias Bristoli Ülikoolis Inglismaal. Elis on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia superviseeritud põhiväljaõppe, pereteraapia algkoolituse ja on täiendanud end erinevatel teemadel, näiteks traumateraapia ja uimastite tarvitamine noorukieas. Lisaks psühhoteraapiale, tegeleb Elis teadustööga Eesti Geenivaramus ja tema peamiseks uurimisteemaks on aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) täiskasvanueas.                                                                                                                                                                                                                            Elis on atesteeritud kliiniline psühholoog ja kliiniline lapsepsühholoog. Ta on Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni liige.

Töötab nii eesti kui ka inglise keeles ja teeb soovi korral veebivastuvõtte.

Juuli Puusepp

Juuli on omandanud magistrikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis 2019. aastal ja läbinud süsteemse pereteraapia II astme väljaõppe (käesolevalt superviseeritud pereterapeut). Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog ja kliiniline lapsepsühholoog. Põhikohana töötab psühhiaatriakliinikus laste ja noorukitega ning närvikliinikus neuroloogiliste patsientidega.

Enda töös rakendab ta peamiselt süsteemse pereteraapia lähenemist, kuid on läbinud väljaõppe ka dialektilises käitumisteraapias ning täiendavaid koolitusi lahenduskeskse lühiteraapia, motiveeriva intervjueerimise ja kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatavatel kursustel.

Juuli poole saab pöörduda kogu perega ja ka individuaalselt (laste ja noorukitega pöördumisel soovitavalt valmisolek kogu pere kaasamiseks).

psühholoog

Hinnakiri

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon/esmavastuvõtt:

Stuudios Tasapisitasakaal kliinilised psühholoogid perearsti saatekirja alusel teenuseid ei osuta, teenuste eest tasumine toimub vastavalt allolevale hinnakirjale.
 • 45-60 minutit 75€ – 90€

Nõustamine, psühhoteraapia:

 • 45-60 minutit 75€ – 90€

Pere- ja paarinõustamine:

 • 60-90 minutit  80€ – 125€

EMDR traumateraapia täiskasvanule:

 • kuni 90 minutit – 125€

Skype`i teel nõustamine,psühhoteraapia:

 • 45 – 60 minutit  80€ – 90 €

Counselling and psychotherapy (Cognitive Behavioural Therapy) in English by clinical psychologist

 • 45 – 60 minutit 110€

Psühhodiagnostika/Isiksuse uuring/Kognitiivsete funktsioonide

uuring

 • diagnostiline intervjuu, testimine, skoorimine, kirjalik uuringu kokkuvõte.
 •  200-280€
 • lisandub tagasiside seanss vastavalt hinnakirjale

Erakorraline kliinilise psühholoogi vastuvõtt 48h jooksul

 • 45-60 minutit 125 €

Kontaktid

Kristina Tulk:
tulkkristina@gmail.com

Piret Annus-Reinberg:
pireta7@hotmail.com

Ann-Liis Ojaots:
psyhhoteraapiapraksis@gmail.com

Mari Munk:

marimunk2@gmail.com

Liis Vahtra-Šmutov

liis.vahtra@gmail.com

Elis Haan

elishaan85@gmail.com

Juuli Puusepp

juulipuusepp@gmail.com

STUUDIO TASAPISITASAKAAL:

stuudio@tasapisi.ee

Küsi lisa

  Kontakt

  Võta ühendust

  Stuudio Tasapisitasakaal

  Telefon: +372 511 4038
  E-post: stuudio@tasapisi.ee
  Aadress: Graniidi 1, Tallinn

  Asume kaardil

  Saada meile sõnum