RütmiPall 2017-10-03T07:17:08+00:00

RütmiPall

Mängime koos rütmide ja muusika saatel

Maailm on imeline koht täis väikseid imesid. Üheks nendest on tilluke inimlaps. Olles pärast 9 kuud ilmavalgust näinud, hakkab ta seda imelist ilma enese ümber avastama. Meie ülesanne on aidata tal seda teha turvaliselt.

Lapse arengus loetakse määravaks kolme esimest eluaastat ning mitte kunagi hiljem ei õpi ta rohkem ja kiiremini kui selle lühikese perioodi jooksul. Jaapani pedagoog ja muusik Shinichi Suzuki on kirjutanud: “Ainus kõrge väärtusega omadus, mis lapsel sünnihetkel olemas, on võime kohaneda ümbruskonnaga kiiremini ja tundlikumalt kui teised.“ Seega, lapse areng sõltub ümbritsevast keskkonnast ning võimalustest ja olukordadest, milledesse vanem teda asetab.

RütmiPall on loodud selleks, et koos lapsevanemaga, läbi süstemaatilise tegevuse (lähtudes arengupsühholoogiast) pisut tagant tõugata lapse igakülgset normaalset arengut. Muusika on siinkohal vahendiks motoorika, aistingute ja tajude, tähelepanu ning mõtlemise, mälu, fantaasia, tundmuste (empaatiavõime), tahte ning enesepidurduse arendamisel. Kõik selleks, et väike inimene oleks hiljem sotsiaalselt küps astuma kollektiivi, kus puudub ema-isa turvaline pilk ja käsi. Boonusena saab laps kaasa head muusikalised võimed (rütmitaju, meloodiataju, muusikaliste helide aisting – tämber, kõrgus, vältus, intensiivsus), mis läbi mängulise tegevuse on temasse kinnistunud.

Kooli struktuur

Beebirühmad:

  • 3 –  7 k.    lapsed
  • 8 – 12 k.   lapsed

Väikelaste/mudilaste rühmad:

  • 1 – 1,5 a.   lapsed
  • 1,5 – 2 a.   lapsed
  • 2 – 2,5 a.   lapsed
  • 2,5 – 3 a.   lapsed
  • 3 – 4 a.      lapsed
  • 4 – 6 a. lastel võimalus õppida viiulit Suzuki meetodi alusel  (tunnid toimuvad vanalinnas või kesklinnas)

Tunnist lähemalt

Meie tund näeb välja kui interaktiivne teatrietendus, kus kõikidelt osapooltelt oodatakse aktiivset kaasalöömist. Ka lapsevanema roll tunnis on ülimalt oluline (kuni 3-eluaastani on laps tunnis saatjaga), sest vanema hoiak peegeldub vahetult lapsele.

Olgem naerusuised ja loovad ning me järeltulijad võtavad selle suhtumise omaks. Mängime koos rütmide ja muusika saatel oma lapsed tähelepanelikeks, arukateks, koostöövalmiteks, kaaslastest lugupidavateks ja viisakateks inimesteks.

Alates 2014 aasta sügisest on RütmiPallis võimalik õppida ka pillimängu.
Viiulitunnid Suzuki meetodi alusel toimuvad kaks korda nädalas – üks individuaal – ja üks grupitund.

Õppetöös on väga oluline koostöö lapsevanemaga – vanem osaleb koos lapsega tundides, õpib ka ise algtasemel pilli mängima ja aitab last kodusel harjutamisel. Tunnid on mängulised ja vaheldusrikkad, kusjuures pillimängu õpitakse kuulmise järgi, hiljem lisandub ka noodiõpetus. Eesmärgiks on õppimisest, ühisest tegevusest ja musitseerimisest rõõmu tunda.

Lähemalt saab Suzuki meetodist lugeda www.suzukimuusika.ee.

Õpetajad

Nele Kivinukk

Muusikaõpinguid alustasin Keila Lastemuusikakoolis klaveri erialal. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli (hetkel Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar) lasteaia ja põhikooli muusikaõpetaja eriala kiitusega. Bakalaureusekraadi omandasin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koolimuusika erialal. Lisaks arvukatele koolitustel osalemisele, olen ka ise lektorina ülesastunud. Nii Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Rakendusloome osakonnas (2008. a.) kui ka sama ülikooli täiendõppeosakonnas (2012.a.). Lisaks Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse “Meie Inimesed” tellitud koolitusel teemal „Laps – tema keha ja imeline maailm tema ümber“ I ja II ( 2011.a.). Eesti Muusikaõpetajate Liidu korraldatud üleriigilistel muusikaõpetajate sügispäevadel nov. 2011 olid minu tunnid kolleegidele avatud. 2016 aasta kevadsemestril olin Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis magistrantide kursuse “Muusika varases väikelapse eas ” lektoriks.

Praktilist õpetajatööd teen juba alates tudengipäevist. 5 aastat töötasin väikeses Kalamaja lasteaias Soo tänaval, mida kahjuks enam ei eksisteeri. Aastatel 2000-2012 olin beebikooli ja väikelaste õpetaja Musamari Mudilaste Muusikakoolis. 2012 aasta septembris asutasin eelkooliealiste laste muusikakooli RütmiPall.

Suureks tunnustuseks mulle ja RütmiPallile on olnud koostöö Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika instituudiga. Kõigil meie eksisteerimisaastail oleme olnud tudengitele vaatluspraktika kooliks.

Riina Lõhmus

Võisin olla umbes 9-aastane, kui otsustasin – tahan saada viiuliõpetajaks. Tänaseks on minu juures õppinud päris palju vahvaid lapsi vanuses 4 – 15. Olen töötanud viiuliõpetajana Haapsalus ja Tallinnas, alates 1997.aastast õpetan viiulit Rae Huvialakoolis. Olen lõpetanud G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia viiuli erialal, täiendanud end Suzuki viiuliõpetajate koolitusel.

Minu jaoks on oluline, et lapsed ja vanemad tunneksid pillimängust rõõmu. Muusika ja töö lastega on andnud mulle palju rõõmsaid ja südamlikke hetki.

Rütmipall

Kontaktid

Nele Kivinukk:
Helista: +372 55987648
rytmipall@gmail.com

Riina Lõhmus:
Helista: +372 5296948
riina.toomkool@gmail.com