Psühholoog 2019-08-14T11:33:34+00:00

Psühholoog

Suurendab eneseusaldust ja oskust valikute tegemisel

Psühholoogilise nõustamise ja psühhoteraapia eesmärgiks on pakkuda nii täiskasvanutele kui lastele tuge elus ettetulevatele olukordadele alternatiivsete lahenduste leidmisel ja valikute ning otsuste tegemisel.

Kohtumine aitab oma probleemi paremini mõista ja iseendas ning oma võimetes selgusele jõuda, arendada suhtlemisoskust ja kohanemisvõimet, suurendada eneseusaldust ja korrigeerida enesehinnangut, tõsta stressitaluvust ning toetada eluga toimetulekut.

Nõustamisest lähemalt

Nõustamisele ja teraapiasse oled oodatud pöörduma erinevate probleemidega, nt. kui soovid paremini toime tulla tugevate negatiivsete emotsioonide, ebakindluse, ärevuse, meeleolulanguse või häirivate mõtetega; suurte elumuutustega (nt. lahutus, töökaotus, elukohamuutus). Samuti lapse arengu ja kasvatusega seotud küsimustes; laste ja noorukite kooliprobleemidega (õpiraskused, käitumine koolis, suhted eakaaslaste ja õpetajatega).

Turvalises ja mõistvas keskkonnas saad oma mõtteid jagada ning teadlikumaks iseendast: arutame võimalike põhjuste üle ja püüame leida parimaid lahendusi edasiminekuks.

Kognitiiv-käitumisteraapia lähtub eeldusest, et see, kuidas inimene ennast emotsionaalselt tunneb ja mil moel käitub, pole mõjutatud niivõrd ettetulevatest olukordadest ja sündmustest endist, kuivõrd sellest, millise tähenduse ja hinnangu inimene sellele olukorrale/sündmusele annab.
Teraapia keskendub olevikule, käesolevale probleemile ja häiritust alalhoidvatele teguritele, on tulemusele orienteeritud, õpetades oskusi, mil moel enda automaatsetest reaktsioonidest paremini teadlik olla ning neid muuta.

Kognitiiv-käitumisteraapia on efektiivne mitmete levinud psüühiliste probleemide ja psüühikahäirete ravis. See on näidanud head ravitulemust depressiooni, üldistunud ärevushäire, paanikahäire, sotsiaalfoobia, sundmõtete ja –tegude, sõltuvus- ja söömishäirete ning paarisuhtega seotud probleemide puhul. Samuti on kognitiiv-käitumuslike sekkumiste kasutamine tõhus tervete inimeste toimetuleku ja heaolu suurendamiseks.

Lahenduskeskne lühiteraapia on suunatud eelkõige sisemiste ressursside ülesleidmisele ning motivatsiooni ja enesetõhususe suurendamisele.

Psühholoogid

Kristina Tulk

Kristina Tulk

On lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala magistriõppe ja on atesteeritud koolipsühholoog (tase 7). Kristina on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia algkoolituse ja õpib käesolevalt kognitiiv-käitumisteraapia põhikoolitusel. Lisaks on ta läbinud lahenduskeskse lühiteraapia algkursuse ning täiendanud ennast kunstiteraapia ja kriisipsühholoogia valdkonnas. Põhikohaga töötab koolis psühholoogina. Stuudios Tasapisitasakaal nõustab nii lapsi kui ka täiskasvanuid.

Piret Annus

On omandanud magistrikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis ja lõpetanud Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kognitiiv-käitumisteraapia superviseeritud põhiväljaõppe. Lisaks on ta läbinud skeemiteraapia (schema therapy) põhikoolituse, lahenduskeskse lühiteraapia algkursuse, täiendanud ennast traumateraapias ja kunstiteraapiate kõrvalerialal. Piret on töötanud psühhiaatriakliinikus nii individuaal- kui paariterapeudina erinevate häiretega ning kasutab oma töös lisaks teadveloleku (mindfulness) ja self-compassion võtteid. Piret on Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi ning Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni liige. Ta viib läbi vajadusel nii isiksuse kui ka kognitiivse funktsiooni uuringuid, nõustab Skype’i teel ning töötab inglise keeles.

Ann-Liis Ojaots

Ann-Liis Ojaots

On lõpetanud Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi magistriõppe spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale ja läbinud kognitiiv-käitumisteraapia täieliku väljaõppe Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonis. On atesteeritud kliiniline psühholoog-psühhoterapeut. Lisaks on ta läbinud lahenduskeskse lühiteraapia ja pereteraapia algkursused ning on lapsevanemate suhtlustreeningu- Gordoni Perekool- sertifitseeritud koolitaja, www.sinamina.ee. Põhikohaga töötab erinevate psüühikahäiretega täiskasvanud patsientide individuaalterapeudina. On Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni, www.ekka.ee , Eesti Psühholoogide Liidu ja Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi liige.

psühholoog

Hinnakiri

Nõustamine, psühhoteraapia:

  • 45-60 minutit 30€ – 40€

Pere- ja paarinõustamine:

  • 60-90 minutit 40€ – 50€

Skype`i teel nõustamine:

  • 40€

Psühhoteraapia inglise keeles (Cognitive Behavioral Therapy)

  • 60 – 70€

Kontaktid

Kristina Tulk:
tulkkristina@gmail.com või või helista: +372 56 629 077

Piret Annus:
pireta7@hotmail.com või helista: +372 512 6779

Ann-Liis Ojaots:
psyhhoteraapiapraksis@gmail.com

STUUDIO TASAPISITASAKAAL:
+372 511 4038
stuudio@tasapisi.ee

Küsi lisa

Kontakt

Võta ühendust

Stuudio Tasapisitasakaal

Telefon: +372 511 4038
E-post: stuudio@tasapisi.ee
Aadress: Graniidi 1, Tallinn

Asume kaardil

Saada meile sõnum