Kliiniline psühholoog

Nõustamisest lähemalt

Kliinilise psühholoogi konsultatsiooni ja psühhoteraapia eesmärgiks on pakkuda tuge elus ettetulevatele raskustele alternatiivsete lahenduste leidmisel ning valikute ja otsuste tegemisel. 

Teraapiasse oled oodatud pöörduma erinevate probleemidega, kui soovid paremini toime tulla tugevate negatiivsete emotsioonide, ebakindluse, ärevuse, meeleolulanguse või häirivate mõtetega, samuti suurte elumuutustega (nt. lahutus, töökaotus, elukohamuutus). Turvalises ja mõistvas keskkonnas saad oma mõtteid jagada ning teadlikumaks iseendast: arutame võimalike põhjuste üle ja püüame leida parimaid lahendusi edasiminekuks.  

Kognitiiv-käitumisteraapia lähtub eeldusest, et see, kuidas inimene ennast emotsionaalselt tunneb ja mil moel käitub, pole mõjutatud niivõrd ettetulevatest olukordadest ja sündmustest endist, kuivõrd sellest, millise tähenduse ja hinnangu inimene sellele olukorrale/sündmusele annab. Teraapia keskendub olevikule, käesolevale probleemile ja häiritust säilitavatele teguritele, on tulemusele orienteeritud, õpetades oskusi, mil moel enda automaatsetest reaktsioonidest paremini teadlik olla ning neid muuta.  

Kognitiiv-käitumisteraapia on efektiivne mitmete levinud psüühiliste probleemide ja psüühikahäirete ravis. See on näidanud head ravitulemust depressiooni, üldistunud ärevushäire, paanikahäire, sotsiaalfoobia, sundmõtete ja –tegude, sõltuvus- ja söömishäirete ning paarisuhtega seotud probleemide puhul. Samuti on kognitiiv-käitumuslike sekkumiste kasutamine tõhus tervete inimeste toimetuleku ja heaolu suurendamiseks. 

Kliinilised psühholoogid

Kristina Tulk

Kristina on omandanud magistrikraadi psühholoogias Tallinna Ülikoolis ja läbinud kognitiiv-käitumisteraapia täieliku väljaõppe Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonis. Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog. Lisaks on ta läbinud lahenduskeskse lühiteraapia kursuse ning täiendanud ennast kriisipsühholoogia valdkonnas. Kristina tegeleb peamiselt individuaalterapeudina nii täiskasvanute kui noorukitega keskendudes ärevus- ja meeleoluhäiretele ning söömishäiretele. Ta on Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige.

Piret Annus-Reinberg

Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut

On omandanud magistrikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis ja lõpetanud Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kognitiiv-käitumisteraapia superviseeritud põhiväljaõppe. Lisaks on ta läbinud skeemiteraapia (schema therapy) põhikoolituse, lahenduskeskse lühiteraapia algkursuse, täiendanud ennast dialektilises käitumisteraapias, traumateraapias, kriisinõustamises. Piret töötab alates 2011. aastast psühhiaatriakliinikus peamiselt individuaalterapeudina nii täiskasvanute kui noorukitega ja erinevate häiretega, peamiselt ärevus- ja meeleoluhäiretega ning kasutab oma töös lisaks teadveloleku võtteid (mindfulness ja self-compassion). Piret on Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu ning Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni liige. Ta viib läbi vajadusel nii isiksuse kui ka kognitiivse funktsiooni uuringuid, nõustab Skype’i teel, töötab nii eesti kui inglise keeles ning soovi korral viib läbi psühholoogiaalaseid töötubasid ja koolitusi.

Koolitused/töötoad (hind kokkuleppel):
Mõttemustrite muutmise kaudu kogemuse muutmiseni
Ärevus ja muretsemine. Kuidas sellega toime tulla?
Tööstress ja läbipõlemine, tunnused ja riskitegurid, esmased toimetulekustrateegiad
Ärevus ja depressioon. Esmased toimetulekustrateegiad
Lõõgastustehnikad
Vaimse tervise esmaabi

Ann-Liis Ojaots

Ann-Liis Ojaots

On lõpetanud Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi magistriõppe spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale ja läbinud kognitiiv-käitumisteraapia täieliku väljaõppe Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonis. On atesteeritud kliiniline psühholoog-psühhoterapeut. Lisaks on ta läbinud lahenduskeskse lühiteraapia ja pereteraapia algkursused ning on lapsevanemate suhtlustreeningu- Gordoni Perekool- sertifitseeritud koolitaja, www.sinamina.ee. Põhikohaga töötab erinevate psüühikahäiretega täiskasvanud patsientide individuaalterapeudina. On Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni, www.ekka.ee , Eesti Psühholoogide Liidu ja Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi liige.

psühholoog

Hinnakiri

Stuudios Tasapisitasakaal kliinilised psühholoogid perearsti saatekirja alusel teenuseid ei osuta, teenuste eest tasumine toimub vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon/esmavastuvõtt:

  • 45-75 minutit 50-75€

Nõustamine, psühhoteraapia:

  • 45-60 minutit 50€ – 60€

Pere- ja paarinõustamine:

  • 60-90 minutit  75€

Skype`i teel nõustamine,psühhoteraapia:

  • 45 – 60 minutit 60€

Psühhoteraapia inglise keeles (Cognitive Behavioral Therapy)

  • 45 – 60 minutit 75€

Psühhodiagnostika/Isiksuse uuring/Kognitiivsete funktsioonide

uuring

  • diagnostiline intervjuu, testimine, skoorimine, tagasiside.
  •  150-250€

Erakorraline kliinilise psühholoogi vastuvõtt 48h jooksul

  • 45-60 minutit 90 €

Kontaktid

Kristina Tulk:
tulkkristina@gmail.com

Piret Annus – Reinberg:
pireta7@hotmail.com või helista: +372 512 6779

Ann-Liis Ojaots:
psyhhoteraapiapraksis@gmail.com

STUUDIO TASAPISITASAKAAL:
+372 511 4038
stuudio@tasapisi.ee

Küsi lisa

Kontakt

Võta ühendust

Stuudio Tasapisitasakaal

Telefon: +372 511 4038
E-post: stuudio@tasapisi.ee
Aadress: Graniidi 1, Tallinn

Asume kaardil

Saada meile sõnum