Flöödiõpe

Igal lapsel on kaasasündinud andekus.

Kõigile uutele huvilistele toimub sissejuhatav loeng Suzuki meetodil flöödiõppest 13.09.2021, algusega kell 18.30. Loengu viivad läbi flöödiõpetajad Anni Toompere ja Liia Ringo.

Loengusse on oodatud 5-7 aastaste laste vanemad ning kuna kohtade arv on piiratud, siis palume Teil loengusse tulemisest teada anda hiljemalt 11. septembriks  e-posti aadressil annitoompere@gmail.com. Loengus osalemine ei kohusta õppega alustamiseks.

FLÖÖDIÕPE
Stuudios Tasapisitasakaal õpime flööti Suzuki meetodil, mis põhineb mängulisel õppimisel, olles vastavuses lapse loomuliku individuaalse arenguga. Flööditundi ootame kõiki huvilisi alates 5.eluaastast.

FLÖÖDIÕPPEST LÄHEMALT
“Mis ei eksisteeri keskkonnas, ei arene lapses.”
S.Suzuki

Suzuki meetodil õpime flööti mängima nii, nagu õpime oma emakeelt- olles ümbritsetud muusikalise keskkonnaga, rõõmustades iga uue edusammu üle, aga ka iga katse ja püüdluse üle, mis ei ole esimese korraga täiuslik, kõiki kaasates ja omas tempos arenedes.
Suzuki filosoofia põhineb usul, et “Iga laps suudab”- igal lapsel on kaasasündinud andekus ja võimekus areneda, kui teda ümbritseb toetav keskkond.
Pillimänguoskuse areng põhineb 3 alustalal: lapse huvi, professionaalne õpetaja ja toetav lapsevanem. Lapsevanemal on õpingutes lapse ja õpetajaga võrdne roll, käies pillitundides kaasas, toetades ja abistades last koduse harjutamise ja kuulamisega.
Lugude õppimist alustame kuulmise järgi ja noodikirjaga hakkame mänguliselt ja läbi lõbusate tegevuste tutvuma siis, kui laps suudab juba veidi lugeda ja on omandanud esmased pillimänguoskused.
Pilliõpe koosneb individuaal- ja grupitunnist.
Flöödiõppe eesmärk on tunda rõõmu, avastada muusikamaailma ja iseennast läbi muusika ning arendada erinevaid oskusi nagu järjepidevus, tundlikkus ja tähelepanelikkus, koostöö, esinemisjulgus, iseseisvus jpm, mis aitavad meie lastel saavutada edu kõiges, mis nad ette võtavad.

Õpetajad

Anni Toompere

Anni Toompere on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia flöödi erialal. On läbinud rahvusvahelise Suzuki meetodi 1.taseme koolituse Marja-Leena Mäkila juhendamisel ja hetkel jätkab õpinguid 2.taseme koolitusel Soomes.

Flöödiõpe

Hinnakiri

Kontaktid

Anni Toompere

annitoompere@gmail.com

STUUDIO TASAPISITASAKAAL:
+372 511 4038
stuudio@tasapisi.ee

Küsi lisa

Kontakt

Võta ühendust

Stuudio Tasapisitasakaal

Telefon: +372 511  4038
E-post: stuudio@tasapisi.ee
Aadress: Graniidi 1, Tallinn

Asume kaardil

Saada meile sõnum